Psihologie aplicată în domeniul securității naționale


Această specializare presupune realizarea evaluărilor psihologice pentru:

-angajare, menținere în funcție a personalului din firmele de pază și protecție (agent de securitate, agent de intervenție, dispecer etc.);

-deținerea și utilizarea armelor și munițiilor supuse autorizării (port armă letală, port armă neletală, port armă de vânătoare, tir sportiv etc.;

-înscriere la cursurile de agenți de securitate sau cursurile de arme și muniții;

-angajare/înscriere concurs/admitere în instituțiile de învățământ din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;

-a desfășura operațiuni cu materiale și substanțe explosive (pirotehniști)

-evaluarea psihologică în vederea supravegherii sănătății personalului din instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;

- evaluarea psihologică a persoanelor arestate preventiv, a celor care execută o pedeapsă privativă de libertate, precum și a altor categorii de persoane aflate în competența instituțiilor din domeniul apărării, ordinii și siguranței naționale

Pentru mai multe informații despre tipurile de evaluări psihologice găsiți în secțiunea Servicii.


Evaluarea psihologică, întocmirea și eliberarea avizului/raportului psihologic securizat cu timbru profesional se face de către un psiholog atestat în Psihologie aplicată în domeniul securității naționale. Atestatul profesional este emis de către Colegiul Psihologilor din România www.alegericpr.ro , în baza Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. 

Rezultatul examinării psihologice poate fi: apt psihologic, apt cu recomandări sau inapt psihologic.

Persoanele care doresc să obțină permisul de port-armă conform Legii 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor trebuie să fie apte din punct de vedere psihologic și medical pentru a deține și folosi arme, componente esențiale și muniții. 

Conform aceleași legi, la art. 14, alin. (5) este stipulat că “Unitățile psihologice certificate în condițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, și unitățile medicale autorizate sunt obligate să păstreze evidența examinărilor în registre speciale și să transmită Inspectoratului General al Poliției Române, în termen de până la 5 zile, rezultatul examinărilor cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), în situația în care au fost emise recomandări de reexaminare sau avizul de inaptitudine”.