Supervizare profesionala pentru psihologii practicanți în supervizare în:

-Psihologia transporturilor

-Psihologia muncii și organizațională

-Psihologie clinicaSunt înscrisă în Registrul supervizorilor din cadrul Colegiului Psihologilor din România în specializările Psihologia muncii și organizațională și Psihologia transporturilor și pot oferi programe de supervizare profesională psihologilor debutanți.

Conform Colegiului Psihologilor din România www.alegericpr.ro  supervizarea reprezintă o activitate profesională distinctă, componentă a activității de formare profesională. Supervizorul se asigură că exercitarea (supervizată) a profesiei este realizată într-o manieră competentă de către persoana supervizată, astfel încât să fie respectate standardele etice, cerințele legale și practicile profesionale pentru promovarea și protejarea bunăstării clientului, a profesiei și a societății în general.

Hotărârea nr. 4/2019 pentru aprobarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie: “în vederea derulării practicii supervizate obligatorii, psihologii practicanți sub supervizare pot să își desfășoare activitatea în sectorul public sau privat, în regim salarial - pe o poziție în specialitate, sau în regim de liberă practică - prin înființarea formelor de exercitare a profesiei de psiholog reglementate de CPR. Aceștia se pot înscrie în programe de voluntariat la organizații în domeniu, în baza unui contract de voluntariat încheiat în condițiile legii, și pot parcurge stagii clinice supervizate sau programe de internship în clinici, în baza unui contract de internship”. 

Activitatea de supervizare se va realiza în baza contractului de supervizare întocmit de supervizor și înregistrat la Colegiul Psihologilor din România www.alegericpr.ro. La finalul stagiului de supervizare, supervizorul va întocmi raportul de supervizare care îi va servi supervizatului pentru obținerea autonomiei profesionale.