Psihologia muncii și organizaționalăAceastă specializare presupune realizarea evaluărilor psihologice pentru:

-evaluare psihologică complexă pentru angajare, autorizare, menținere în funcție a diferitelor categorii profesionale: personal ce lucrează la înalțime, în codiții de izolare, în condiții de zgomot, în ture de noapte, cadre didactice, funcționari publici, personal sanitar, electricieni, muncitori în construcții, personal cu funcții de conducere, de decizie etc.

-evaluare psihologică complexă pentru pentru promovare sau dezvoltare profesională, orientare și reorientare profesională

-evaluare psihologică periodica a personalului din organizații

-evaluarea performanțelor salariaților

-analiza fluctuației de personal

-analiza și prevenirea fenomenelor de inadaptare profesională

-consiliere, instruire și susținere a angajaților sau managerilor în aspecte legate de volumul de muncă, managementul stresului ocupațional, activități de resurse umane

-întocmirea fișelor de post

Pentru mai multe informații despre tipurile de evaluări psihologice găsiți în secțiunea Servicii.


Evaluarea psihologică, întocmirea și eliberarea avizului/raportului psihologic securizat cu timbru profesional se face de către un psiholog atestat în Psihologia muncii și organizațională. Atestatul profesional este emis de către Colegiul Psihologilor din România www.alegericpr.ro , în baza Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. 

Rezultatul examinării psihologice poate fi: apt psihologic, apt cu recomandări sau inapt psihologic.

Psihologul atestat în acest domeniu poate oferi pentru angajatori servicii de planificarea resurselor umane. Dezvoltarea și buna funcționare a unei organizații depind, printre altele, și de fluctuația de personal. Locurile de muncă devenite vacante necesită noi angajări. Recrutarea și selecția angajațiilor pot fi sarcini costisitoare și dificile pentru manageri și fac partea dintr-un proces mai amplu care se numește planificarea resurselor umane. 

1.Evaluarea situației prezente a muncii – se adună informații despre analiza muncii, cerințele posturilor, nivelul performanțelor angajaților, se pune accent pe nevoile actuale, dar și viitoare ale organizației. 

2.Recrutarea – presupune atragerea unui număr de candidați corespunzători criteriilor de selecție.

3.Selecția – identificarea candidatului compatibil cu postul de muncă vacant. Această etapă conține interviuri, evaluări psihologice, probe scrise și/sau practice, probe situaționale etc. Decizia de selecție nu este o decizie ușoară deoarece sunt candidați care obțin rezultate bune la probele psihologice și sunt considerați ca având potențial mare de reușită, dar care se arată incompetenți în desfășurarea activității. Unii candidați pot obține rezultate bune atât la testarea psihologică , cât și la locul de muncă. Alții pot înregistra rezultate slabe atât la examenul de selecție cât și în activitate. Dar sunt și persoane care pot obține rezultate slabe la examinarea psihologică, dar rezultate bune în muncă.

Evaluarea psihologică în cadrul selecției de personal presupune evaluarea aptitudinilor cognitive, a motivației, a trăsăturilor de personalitate, a capacității decizionale și este realizată prin interviuri, probe psihologice, chestionare, inventare de personalitate etc.