Psihologia transporturilor

 

-obținerea/redobândirea permisului de conducere;

-siguranța circulației rutiere, feroviare, maritime și fluviale, aeriene, metrou, la angajare, scolarizare, control periodic, solicitare și reexaminare;

-conducător auto ambarcațiune cu motor;

-inițiază și desfășoară programe de intervenție educațională pentru siguranța traficului și realizează ședințe de consiliere privind siguranța traficului.

            Pentru mai multe informații despre tipurile de evaluări psihologice găsiți în secțiunea Servicii.

 

Cabinetul de psihologie vă oferă evaluări psihologice pentru funcțiile cu responsabilitate în siguranța rutieră:

-Manager transport/inclusiv în regim de taxi și în regim de închiriere/alternativ

-Conducător auto regim taxi/închiriere/alternative

-Conducător auto transport marfă

-Conducător auto transport persoane

-Conducător auto transporturi speciale de mărfuri periculoase (ADR)

-Conducător auto transporturi speciale transport agabaritic

-Instructor de conducere auto

-Consilier de siguranță pentru mărfuri periculoase

-Conducător tramvai transport persoane

-Conducător tramvai transport tehnologic

-Tractorist

-Conducător troleibuz

-Conducător auto care efectuează transport rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau avariate

Cabinetul de psihologie vă oferă evaluări psihologice pentru funcțiile cu responsabilitate în siguranța feroviară acar, frânar, păzitor barieră, conducător tren, șef tren, șef manevră, impiegat de mișcare, mecanic de locomotive, mecanic ajutor locomotivă, precum și pentru celelalte funcții așa cum sunt enumerate în ordinul nr. 1.151/1.752/2021 .

 

Evaluarea psihologică, întocmirea și eliberarea avizului psihologic se face de către un psiholog atestat în Psihologia transporturilor. Atestatul profesional este emis de către Colegiul Psihologilor din România www.alegericpr.ro , în baza Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România.

            Pentru examinările în psihologia transporturilor este necesară și obținerea avizării din partea Ministerului Transporturilor www.mt.gov.ro. Cabinetul psihologic deține aviz de funcționare pentru evaluarea personalului în siguranța transporturilor.

Evaluarea psihologică, întocmirea și eliberarea avizului psihologic securizate cu timbru sec pentru personalului cu funcții din siguranța transporturilor se face conform ORDIN nr. 1.151/1.752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor.

 

Evaluarea psihologică este obligatorie pentru funcțiile cu atribuții în siguranța transporturilor și se realizează pentru

- școlarizare pentru înscrierea la cursurile organizate de centrele de pregătire și perfecționare profesională a personalului cu atribuții siguranța transporturilor (avizele psihologice pentru scolarizare pot fi folosite ulterior pentru angajare);

- angajarea într-o funcție cu atribuții în siguranța transporturilor;

- control periodic a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor

- schimbarea funcției cu atribuții în siguranța transporturilor în cazul în care baremul medical și/sau psihologic este superior față de cel stabilit pentru funcția deținută anterior;

-la solicitarea persoanelor juridice angajatoare sau a organelor de inspecție și control pentru siguranța transporturilor, în cazul în care se constată că persoana are comportament necorespunzător la locul de muncă, a produs accidente, prezintă afecțiuni care influențează capacitatea de muncă în siguranța transporturilor și/sau a beneficiat de concedii medicale prelungite de peste 60 zile, legate de specificul profesiei.

 

Conform articolului 2 din Normelor metodologice la Ordinului 1.151/1.7522021 examinarea psihologică periodică a personalului încadrat în funcții cu atribuții în siguranța transporturilor, pe moduri de transport și pe grupe de vârstă (valabilitatea avizului psihologic), se va efectua astfel:

a) pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației feroviare, grupa de vârsta cuprinsă între 18 ani și 40 de ani, se va efectua  controlul psihologic periodic la interval de 3 ani, între 41 ani și 55 controlul psihologic periodic se va efectua la interval de 2 ani și peste 55 ani se va efectua anual.

b) pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor de la Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., examinarea psihologică periodică se efectuează pe grupe de vârstă, astfel: între 18 ani - 40 ani la interval de 3 ani, între 41 ani - 60 ani la interval de 2 ani, iar peste 60 ani anual;

c) pentru transportul rutier, la grupa de vârstă 18 ani - 65 ani se va efectua controlul psihologic periodic la interval de un an, iar peste 65 ani se va păstra aceeași periodicitate, cu excepția funcțiilor: manager transport/ inclusiv în regim de taxi și în regim de închiriere/alternativ și consilier de siguranță pentru mărfuri periculoase. Pentru aceste două funcții, controlul psihologic periodic se va efectua la un interval de 2 ani;

d) pentru personalul navigant maritim sub vârsta de 18 ani, controlul psihologic periodic se va efectua anual;

e) personalul navigant maritim și piloții maritimi peste 18 ani, vor efectua controlul psihologic periodic la interval de 2 ani;

f) pentru piloții maritimi peste vârsta de 60 ani controlul psihologic periodic este anual;

g) pentru personalul navigant pe navele de navigație interioară, controlul psihologic periodic psihologic se va efectua astfel:

– pentru grupa de vârstă cuprinsă între 18 și 50 de ani, controlul psihologic va fi la un interval de 5 ani;

– pentru grupa de vârstă 51 - 60 ani controlul psihologic se va efectua la un interval de 3 ani;

h) pentru personalul aeronautic civil, exclusiv personalul aeronautic navigant civil și personalul operativ de dirijare și control al traficului aerian, grupa de vârstă cuprinsă între 18 ani și 55 de ani, va efectua controlul psihologic periodic la interval de 2 ani, iar peste vârsta de 55 ani, controlul psihologic periodic se va efectua anual.

– pentru grupa de vârstă 61 - 65 ani examinarea medicală periodică și controlul psihologic se va efectua la un interval de 2 ani;

– după împlinirea vârstei de 65 de ani controlul și psihologic se va efectua annual.

 

Rezultatul examinării psihologice poate fi: apt, apt cu restricții/recomandări, inapt sau inapt temporar.

Persoanele juridice angajatoare au următoarele obligații:

a) să asigure participarea personalului angajat în funcții cu atribuții în siguranța transporturilor la examinarea medicală și psihologică periodică;

b) să utilizeze personalul cu atribuții în siguranța transporturilor numai conform avizelor medicale și psihologice deținute;

c) să asigure evidența și păstrarea avizelor de aptitudine/inaptitudine medicală și psihologică, pe perioada valabilității acestora și cel puțin o perioada de 6 luni de la data expirării acestora.

 

Evaluarea psihologică, întocmirea și eliberarea avizului psihologic securizate cu timbru sec pentru obținerea permisului auto se face conform ORDIN nr. 513 din 14.02.2019 privind stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto, adăugarea de noi categorii şi, in cazul obţinerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie, autorizarea şi aplicarea sancțiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, în cazul constatării nerespectării criteriilor și condițiilor privind acordarea acestuia, precum și tarifele pentru eliberarea autorizației în vederea realizării evaluării psihologice specifice obținerii permisului de conducere auto și vizarea anuală a acesteia.

Avizul psihologic, în vederea inceperii pregătirii practice la școala de conducători auto pentru obţinerea permisului de conducere auto sau pentru obţinerea de noi categorii, are valabilitate de 6 luni de la data înregistrării în registrul de evidență a actelor profesionale ale psihologului cu drept de liberă practică. Rezultatul examinării psihologice poate fi: apt sau inapt psihologic.